Fjernlån

Fjernlån er materiale vi låner inn fra andre bibliotek. Det meste kan lånes inn ved hjelp av denne ordningen. Ved fjernlån må du som låner forholde deg til regler gitt av eierbiblioteket. Fjernlån er gratis, men artikkelkopier må av og til betales.  Da kreves du for bibliotekets eksakte utgifter.

Translate »