Lånereglement

Reglene gjelder alt utlån av materiale på Oppdal bibliotek.

Hvem kan låne?

Alle som har begynt i grunnskolen får lånekort gratis på biblioteket. Det gir adgang til hele bibliotekets samling. For å få lånekort kan det kreves legitimasjon. Inntil du er 18 år, må en foresatt godkjenne at du blir låner. Lånekortet skal fremvises når man vil låne. Alle kan få Nasjonalt lånekort, som kan brukes i hele Norge. Låneren er ansvarlig for det som står registrert på lånekortet og ved tap og skader må materialet erstattes. Foresatte er ansvarlige for materiale lånt av barn/ungdom opp til 18 år.

Ta godt vare på lånekortet. Låner er selv ansvarlig for å melde fra om ny adresse, e-postadresse og telefonnummer. Mister man kortet kan man få utstedt nytt kort. Dette er gratis første gang, men mistes det flere ganger kan man få nytt kort mot å betale gebyr på kr. 50.

Hva kan man låne?

Det meste kan lånes med hjem, med unntak av oppslagsverk, aviser og siste nummer av tidsskrifter.

Husk at du står personlig ansvarlig for det som lånes på ditt kort!

Personvern

Alle data blir lagret og behandlet etter lov om personvern.

Lånetid

Hovedregelen er fire uker. Film har ei ukes lånetid, mens tidsskrifter, nye bøker med lange ventelister og en del seriebøker har 14 dagers lånetid. Ved behov kan lånene fornyes, så fremt ingen står på venteliste.  Du kan selv fornye og reservere titler på vår nettside.

Fjernlån

Fjernlån er materiale vi låner inn fra andre bibliotek. Det meste kan lånes inn ved hjelp av denne ordningen. Ved fjernlån må du som låner forholde deg til regler gitt av eierbiblioteket. Fjernlån er gratis, men artikkelkopier må av og til betales.  Da kreves du for bibliotekets eksakte utgifter.

Gebyr og purringer

Hvis materialet ikke leveres innen fristen, får du tilsendt et purrebrev eller e-post og fra andre purring påløper det gebyr:

  1. purring: gratis
  2. purring: 20 kr
  3. purring: 50 kr

Barn under 16 år blir ikke ilagt gebyr. Leveres ikke materialet etter 3 purring må erstatningskrav betales.

Gebyret betales kontant i skranken ved innlevering, eller med kort i kulturhusets kafé.  Hvis du leverer uten å betale, står gebyret til du kommer igjen. Ved ubetalte gebyr på over 100kr vil du miste låneretten til gebyret er betalt.

Når må du erstatte?

Dersom materialet ikke innleveres etter 3. Purring, utstedes erstatningskrav. Det er faste satser for erstatning, men erstatningsbeløpet kan likevel variere etter dokumentets verdi. Du må i tillegg betale et gebyr på kr 30,-

Satser:

MATERIALTYPE LÅNT FRA VOKSENAVD. LÅNEFRA BARNEAVD.
Bøker 400,- 250,-
Lydbøker 400,- 300,-
Film 200,- 200,-
CD-rom 500,- 500,-
Tidsskrift 50,- 50,-
Språkkurs 1000,- 1000,-

Ved uhell/tap av eldre bok, hvor beskjed blir gitt før erstatningskrav utstedes, er standard sats 250,-.

Hvis regning på erstatningskrav er utstedt, frafalles ikke kravet, selv om materialet leveres.

Kopiering, skanning og utskrift

Vi tilbyr både kopiering og skanning av dokumenter til e-post.

Priser: Kopiering: 2kr. per ark. Scanning: gratis.

Internett

Vi har 3 publikumsPC-er tilknyttet internett. Her er det også mulig å ta utskrift.

Utskrift koster 2kr. per ark.

Tråløst internett kan benyttes i hele bygget, og er gratis.

 

Lånereglene og satsene kan endres uten varsel.

Velkommen til biblioteket!

Translate »