Lånetid

Hovedregelen er fire uker.
Film, tidsskrifter, nye bøker med lange ventelister og en del seriebøker har 14 dagers lånetid.
Ved behov kan lånene fornyes, såfremt ingen står på venteliste. Du kan selv forny og reservere titler på vår nettside.

Når lånefristen er gått ut sender vi purringer. Ta vennligst kontakt med biblioteket hvis du mener at du har mottatt purring ved en feil.
Dersom materialet ikke innleveres etter 2. purring, utstedes erstatningskrav som dekker våre utgifter til innkjøp av nytt materiale + et gebyr.

Translate »