“Bøgda Vår” 2019, et flott årsskrift på 116 sider. Inneholder mye om Oppdal Historielag sitt 40 års jubilé. Et lag som står bak alle utgivelsene av “Bøgda Vår” Fenomenalt godt gjort å samle historiske smakebiter gjennom 40 år! I siste utgave kan vi lese om “Utigardsryssan” på Vekve (Ola Skarsheim), Harald Jære skriver om “Historier fra Storlidalen”  og Velida Leto skriver om sitt møte med Norge – i Oppdal. Pluss mange, mange flere artikler.

“DOVREBANEN” 2020 kan vi lese om kampen Dovrebanen, en tog-strekning som neste år markerer 100 årsjubileum. Bladet er den femtende utgaven som “Dovrebanen – jernbanehistorisk forening” har gitt ut. Oppdal Bibliotek har alle til utlån. Mange flotte bilder både av stasjonsbygningene langs Dovrebanen og ikke minst av arbeidsfolk som har hatt og har sitt arbeid langs toglinja.

Gards- og slektshistorie for Oppdal bind VIII kom ut like før jul i 2019. Arvid Skogseth har tatt for seg alle boligene og gårdsbrukene fra Bjørndalen til Veslstavåa. Oppdal Bibliotek har alle bind i Gards- og slektshistorien for Oppdal til utlån.

Translate »